De gevolgen van seksverslaving zijn het meest zichtbaar in de partnerrelatie. Omdat de verslaving vaak verborgen, ontkent en verzwegen wordt, is het voor de partner lange tijd niet zichtbaar wat er speelt. Vroeg of laat komt het probleem echter naar buiten. Juist het verzwijgen leidt tot een ‘schok’.

Moeilijk om te vertrouwen
Het is moeilijk de verslaafde partner nog te vertrouwen. Het gevoel van een oneerlijke concurrentie kan een rol spelen. Woede, onzekerheid, angst, behoefte om te controleren en teleurstelling zijn gevoelens die veel partners van seksverslaafden zullen herkennen.

Afstand
Vaak ontstaat de neiging afstand te nemen in de relatie. De partner kan twijfelen of ze zelf nog aantrekkelijk genoeg is en wil weten wat haar partner in deze richting drijft: het hoe, wat en waarom. Ook ontstaat vaak de behoefte allerlei details te weten.

Tijd
De partner van de seksverslaafde heeft tijd nodig om de pijnlijke gebeurtenissen een plek te geven. Wanneer het door de behandeling beter gaat met de seksverslaafde heeft de partner vaak tijd nodig. Tijd waarin vertrouwen opnieuw kan groeien.